ชิดซ้าย แปลว่าอะไร หมายถึง…

ชิดซ้าย หมายถึง หลีกทางให้

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ชิดซ้าย เช่น

  • เรื่องแบบนี้ผม ชิดซ้าย ให้เพื่อนผมเลย เขาชำนาญกว่าผมเยอะ
  • ถ้าทำไม่ไหวก็ ชิดซ้าย ไปเลย เดี๋ยวเราจัดการต่อเอง
advertisements