ชื่อเสียงเรียงนาม แปลว่าอะไร หมายถึง…

ชื่อเสียงเรียงนาม หมายถึง ชื่อ นามสกุล

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ชื่อเสียงเรียงนาม เช่น

  • จะว่าไปแล้วเราก็คุยกันมาตั้งนานยังไม่รู้จัก ชื่อเสียงเรียงนาม กันเลย
  • ฉันก็ลืมถาม ชื่อเสียงเรียงนาม เขาไว้ เพราะมัวตกใจเลยได้แต่ขอบคุณ ตอนนี้เลยไม่รู้จะติดต่อเขาอย่างไรดี
advertisements