ช้างเผือกเกิดในกรุง แปลว่าอะไร หมายถึง…

ช้างเผือกไม่เกิดในกรุง หมายถึง คนดีมักมีถิ่นกำเนิดจากชนบท

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ช้างเผือกไม่เกิดในกรุง เช่น

  • ในสังคมเราถ้าสังเกตให้ดีคนที่มีชื่อเสียงหรือประกอบคุณงามความดีเพื่อชาติบ้านเมืองมักจะมาจากชนบททั้งสิ้น อย่างที่เขาว่า ช้างเผือกไม่เกิดในกรุง
  • นี่แหละนะ ช้างเผือกไม่เกิดในกรุง ตอนนั้นเขายังเป็นแค่เด็กวัดบ้านนอกคนหนึ่ง ไม่คิดเลยว่าจะเป็นนักธุรกิจพันล้านได้ในทุกวันนี้
advertisements