ช้าเป็นการ นานเป็นคุณ แปลว่าอะไร หมายถึง…

ช้าเป็นการ นานเป็นคุณ หมายถึง ค่อย ๆ ทำ ย่อมดีกว่าทำอย่างเร่งรีบ

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ช้าเป็นการ นานเป็นคุณ เช่น

  • ปลูกต้นไม้ต้องเอาใจใส่ให้ถูกตามช่วงเวลา อย่าไปเร่งมันให้ออกดอกออกผลเร็วนัก เพราะคุณภาพมันจะไม่ดี ต้องถือคติที่ว่า ช้าเป็นการ นานเป็นคุณ
  • จะทำธุรกิจมันต้องรอบคอบมีสติ ไม่ใช่เร่งรีบ มีหลายคนลืมคติที่ว่า ช้าเป็นการ นานเป็นคุณ จนต้องล้มละลายมานักต่อนักแล้ว
advertisements