ช้า ๆ ได้พร้าสองเล่มงาม แปลว่าอะไร หมายถึง…

ช้า ๆ ได้พร้าสองเล่มงาม หมายถึง ค่อย ๆ คิด ค่อย ๆ ทำ แล้วจะได้ผลออกมาดี

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ช้า ๆ ได้พร้าสองเล่มงาม เช่น

  • งานศิลปะทุกแขนงต้องทำด้วยความประณีต ละเอียดอ่อน ต้องจำไว้เสมอว่า ช้า ๆ ได้พร้าสองเล่มงาม
  • จะตัดสินใจซื้อทรัพย์สินชิ้นใหญ่ ๆ อย่างรถอย่างบ้าน ต้องศึกษาให้ดี อย่ารีบร้อน อย่างที่เขาว่า ช้า ๆ ได้พร้าสองเล่มงาม
advertisements