ซบอก แปลว่าอะไร หมายถึง…

ซบอก หมายถึง เข้ามาสวามิภักดิ์, เข้าไปพึ่งพาอาศัย

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ซบอก เช่น

  • เป็นธรรมดาที่นักการเมืองจะหนีไป ซบอก พรรคที่สามารถสนับสนุนตนได้ดีกว่าพรรคเดิม
  • พอเขาบ้านแตกก็ไร้ญาติขาดมิตร เลยไป ซบอก กับอาจารย์ที่เขานับถือเหมือนญาติผู้ใหญ่ท่านหนึ่ง
advertisements