ซังกะตาย แปลว่าอะไร หมายถึง…

ซังกะตาย หมายถึง ฝืนใจทำ จำใจทำ

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ซังกะตาย เช่น

  • ตอนใช้ให้ทำงานนี่ทำเป็น ซังกะตาย ทีตอนรับเงินนี่อย่างไวเชียวนะ
  • เป็นอะไร เห็นทำหน้า ซังกะตาย มาตั้งแต่เช้าแล้วกระตือรือร้นหน่อย
advertisements