ซื่อเหมือนแมวนอนหวด แปลว่าอะไร หมายถึง…

ซื่อเหมือนแมวนอนหวด หมายถึง ทำเป็นซื่อ

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ซื่อเหมือนแมวนอนหวด เช่น

  • ระวังไว้ให้ดีนะ เห็นแม่นั่นซื่อ ๆ แบบนั้น ฉันว่าหล่อน ซื่อเหมือนแมวนอนหวด มากกว่า
  • คนเราเห็นใครใสซื่อก็มักจะคิดไปว่าเขาไม่มีพิษสงอะไร ที่ไหนได้กลายเป็น ซื่อเหมือนแมวนอนหวด
advertisements