ซื้อง่ายขายคล่อง แปลว่าอะไร หมายถึง…

ซื้อง่ายขายคล่อง หมายถึง ทำการธุรกิจได้เจริญรุ่งเรืองดี

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ซื้อง่ายขายคล่อง เช่น

  • สภาพเศรษฐกิจทุกวันนี้จะให้ ซื้อง่ายขายคล่อง เหมือนเมื่อก่อนคงลำบาก เพราะคนใช้จ่ายกันประหยัดขึ้น
  • ซื้อง่ายขายคล่อง ขนาดนี้ฉันว่าอีกสักปีสองปีก็คงคืนทุนได้ทั้งหมดแล้วล่ะ
advertisements