ซื้อหน้า แปลว่าอะไร หมายถึง…

ซื้อหน้า หมายถึง มีหน้า เอาความดีความชอบ

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ซื้อหน้า เช่น

  • ก็เพราะพวกเขารู้อยู่แก่ใจว่าพวกเขาเป็นคนทำ ถึงได้รีบ ซื้อหน้า ปรักปรำว่าฉันทำก่อนที่ความจะแตก
  • เรื่องนี้ผมรู้ดีว่าเป็นอย่างไร ไม่ว่าใครก็ไม่ต้องคิดจะมา ซื้อหน้า เอาความดีเข้าตัวให้เสียเวลาหรอก
advertisements