ซ้ายหันขวาหัน แปลว่าอะไร หมายถึง…

ซ้ายหันขวาหัน หมายถึง ทำตัวอยู่ในคำสั่ง

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ซ้ายหันขวาหัน เช่น

  • ถึงมันจะคิดอะไรเองไม่ค่อยเป็น แต่มันก็ดีที่ยัง ซ้ายหันขวาหัน ได้อยู่ไม่แข็งข้อกับเรา
  • คนที่จะสั่ง ซ้ายหันขวาหัน ได้นอกจากคนที่จงรักภักดีแล้ว ก็มีแต่พวกที่ไม่รู้อะไรเลยแค่นั้นแหละ
advertisements