ญาติดี แปลว่าอะไร หมายถึง…

ญาติดี หมายถึง ดีกัน เป็นพวกเดียวกัน

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ญาติดี เช่น

  • เมื่อก่อนเห็นพวกเธอทะเลาะกันจะเป็นจะตาย เดี๋ยวนี้ ญาติดี กันแล้วหรือ
  • ฉันว่าพวกนายรีบ ๆ ญาติดี กันเถอะ ไม่อย่างนั้นงานไม่เสร็จแน่
advertisements