ดอกพิกุลร่วง แปลว่าอะไร หมายถึง…

ดอกพิกุลร่วง หมายถึง อาการนิ่งไม่ค่อยพูดค่อยจา

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ดอกพิกุลร่วง เช่น

  • นี่เธอกลัว ดอกพิกุลร่วง หรือไง พามาหาลูกค้ากลับให้ฉันพูดอยู่คนเดียว
  • จะพูดอะไรก็สงสัยจะกลัว ดอกพิกุลร่วง ถึงไม่ค่อยพูดค่อยจา
advertisements