ดาบสองคม แปลว่าอะไร หมายถึง…

ดาบสองคม หมายถึง ให้ทั้งคุณและโทษ

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ดาบสองคม เช่น

  • ยารักษาโรคทุกชนิดก็เหมือน ดาบสองคม ถ้าใช้ถูกวิธีก็จะรักษาให้หายจากโรคได้ ขณะเดียวกันถ้าใช้มากไปก็จะอันตรายถึงชีวิตเหมือนกัน
  • บัตรเครดิตก็เหมือน ดาบสองคม หากใช้แบบไม่มีการวางแผนแทนที่จะมีเงินเหลือเก็บก็จะกลายเป็นหนี้ก้อนโตในทันที
advertisements