ดำตับเป็ด แปลว่าอะไร หมายถึง…

ดำตับเป็ด หมายถึง หญิงผิวดำที่มีเสน่ห์ทางเพศ

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ดำตับเป็ด เช่น

  • นายไม่รู้อะไร พวกสาว ดำตับเป็ด ทั้งหลายมีดีกว่าที่นายคิดนะโว้ย
  • ถ้าให้เลือกสาวผิวขาวกับสาวผิวดำ ฉันเลือกสาว ดำตับเป็ด ดีกว่าว่ะ
advertisements