ดำน้ำ แปลว่าอะไร หมายถึง…

ดำน้ำ หมายถึง เดาสุ่มไปอย่างผิด ๆ ถูก ๆ

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ดำน้ำ เช่น

  • ตอนที่ผมมารับตำแหน่งนี้ใหม่ ๆ ก็ไม่มีข้อมูลอะไรจากคนเก่าให้ ผมเลยต้อง ดำน้ำ ไปเรื่อย ๆ แต่งานก็สำเร็จได้ด้วยดี
  • สอบรอบนี้ยอมรับเลยว่าฉัน ดำน้ำ ไปเรื่อยเพราะไม่มีเวลาอ่านหนังสือจริง ๆ
advertisements