ดินพอกหางหมู แปลว่าอะไร หมายถึง…

ดินพอกหางหมู หมายถึง ภาระที่คั่งค้างเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ดินพอกหางหมู เช่น

  • ก็เพราะนายไม่ยอมทำการบ้านตั้งแต่ครูสั่งนั่นแหละ ถึงได้ ดินพอกหางหมู อย่างที่เห็น แก้ไขอะไรไม่ทัน
  • ที่ฉันรีบทำงานให้เสร็จก็เพราะไม่อยากให้เป็น ดินพอกหางหมู ไม่อย่างนั้นพอถึงเวลาส่งงานมันจะลำบาก
advertisements