ดินไม่กลบหน้า แปลว่าอะไร หมายถึง…

ดินไม่กลบหน้า หมายถึง ยังมีชีวิตอยู่ ยังไม่ตาย

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ดินไม่กลบหน้า เช่น

  • ตราบใดที่ ดินไม่กลบหน้า ผมก็จะไม่ยอมให้ใครมาแบ่งแยกผืนแผ่นดินไทยออกจากกัน
  • เพราะเราเริ่มต้นจากศูนย์เราจึงรู้ซึ้งถึงความยากจน แม้ทุกวันนี้เราจะมีเป็นร้อยล้านพันล้าน แต่ตราบใดที่ ดินไม่กลบหน้า เราก็จะยังตั้งใจทำงานหาเงินกันต่อไป
advertisements