ตกที่นั่งลำบาก แปลว่าอะไร หมายถึง…

ตกที่นั่งลำบาก หมายถึง อยู่ในฐานะลำบาก

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ตกที่นั่งลำบาก เช่น

  • ไม่รู้จักอดออมเสียแต่วันนี้ ระวังสักวันจะ ตกที่นั่งลำบาก เพราะไม่มีเงินใช้ในเวลาจำเป็น
  • เพราะเขาถูกจับได้เรื่องโด้ปยาถึงได้ ตกที่นั่งลำบาก ถูกแบนจากการแข่งขันตลอดฤดูกาลนี้
advertisements