ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ แปลว่าอะไร หมายถึง…

ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ หมายถึง แม้ตกอยู่ในสถานการณ์ที่อันตรายก็ไม่ได้รับอันตรายนั้น

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ เช่น

  • เขาเจอสัตว์ร้ายตอนเข้าป่าไปช่วยทีมงานที่พลัดหลงกัน แต่ก็ไม่เป็นอะไรเลยคนดี ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ จริง ๆ
  • เพราะเขาเป็นข้าราชการที่ซื่อสัตย์สุจริต ต่อให้ถูกโยกย้ายอย่างไม่เป็นธรรม แต่ไปที่ไหนก็มีแต่คนรักเคารพนับถือ แบบนี้แหละที่เรียกว่า ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้
advertisements