ตกปากตกคำ แปลว่าอะไร หมายถึง…

ตกปากตกคำ หมายถึง ตกลง, รับรอง

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ตกปากตกคำ เช่น

  • นายไป ตกปากตกคำ กับลูกค้าว่างานเสร็จทัน ทั้ง ๆ ที่คนของเราไม่พอ แบบนี้ทางเราเสียหายนะรู้มั้ย
  • ถ้าไม่มั่นใจว่าทำได้ก็อย่าไป ตกปากตกคำ กับใครให้เสียคำพูด
advertisements