ตกฟาก แปลว่าอะไร หมายถึง…

ตกฟาก หมายถึง เวลาที่คลอด, ลักษณะการเถียงที่ไม่หยุดปาก

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ตกฟาก เช่น

  • เวลาดูหมอดูดวงทั่วไปเขามักจะดูจากเวลา ตกฟาก ของเราก่อนเสมอ
  • ลูกสาวฉันเดี๋ยวนี้ไม่ไหวเลย ว่าอะไรก็เอาแต่เถียงคำไม่ ตกฟาก อยู่ตลอด
advertisements