ตกลงปลงใจ แปลว่าอะไร หมายถึง…

ตกลงปลงใจ หมายถึง ยอมตกลงด้วย

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ตกลงปลงใจ เช่น

  • เมื่อเธอ ตกลงปลงใจ จะยกที่ดินให้กับวัดแล้ว จะมาเสียดายไม่ยกให้มันจะดีหรือ
  • ก็เพราะเขาไป ตกลงปลงใจ ร่วมลงทุนกับคนที่เพิ่งรู้จักนั่นแหละ สุดท้ายกลายเป็นถูกหลอกจนหมดตัว
advertisements