ตบมือข้างเดียวไม่ดัง แปลว่าอะไร หมายถึง…

ตบมือข้างเดียวไม่ดัง หมายถึง ทำอยู่ฝ่ายเดียวย่อมไม่เกิดผล

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ตบมือข้างเดียวไม่ดัง เช่น

  • ต่อให้เราอยากทำโครงการนี้แค่ไหนแต่ถ้าไม่ได้รับการสนับสนุน ก็เหมือน ตบมือข้างเดียวไม่ดัง นั่นแหละ
  • เรื่องชู้สาวอย่างไรเสีย ตบมือข้างเดียวไม่ดัง หรอก ต่อให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพยายามเข้าหาแค่ไหนถ้าอีกฝ่ายไม่สานต่อ ก็คงไม่เกิดความสัมพันธ์ขึ้นได้
advertisements