ตบะแตก แปลว่าอะไร หมายถึง…

ตบะแตก หมายถึง อดทนอดกลั้นไม่ไหว

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ตบะแตก เช่น

  • ฉันว่านายอย่าไปใกล้ชิดนักศึกษาสาว ๆ ให้มากนักจะดีกว่า ดีไม่ดีเดี๋ยวมี ตบะแตก แล้วเรื่องมันจะยาว
  • อุตส่าห์บวชเรียนมาเสียนาน สุดท้ายกลับมา ตบะแตก เพราะสีกาเพียงคนเดียว
advertisements