ตรงเหมือนไม้บรรทัด แปลว่าอะไร หมายถึง…

ตรงเหมือนไม้บรรทัด หมายถึง ซื่อตรงมาก

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ตรงเหมือนไม้บรรทัด เช่น

  • อะไรที่หย่อนได้ก็หย่อนบ้าง นายเล่น ตรงเหมือนไม้บรรทัด แบบนี้ลูกน้องจะอึดอัดเอานะ
  • เป็นคนตรงมันก็ดีอยู่หรอก แต่ก็ควรจะรู้จักอ้อมค้อมเสียบ้าง ไม่ใช่ ตรงเหมือนไม้บรรทัด อยู่อย่างนี้
advertisements