ตลอดรอดฝั่ง แปลว่าอะไร หมายถึง…

ตลอดรอดฝั่ง หมายถึง ผ่านอุปสรรคมาจนถึงจุดหมายปลายทางได้

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ตลอดรอดฝั่ง เช่น

  • ยังไงพวกเราก็ต้องทำงานนี้ให้ ตลอดรอดฝั่ง เพื่อลบคำสบประมาทของแผนกอื่นให้ได้
  • ก็ขอให้พวกนายไปให้ ตลอดรอดฝั่ง ก็แล้วกัน ส่วนพวกเราจะเอาใจช่วยอยู่ทางนี้เอง
advertisements