ตอด แปลว่าอะไร หมายถึง…

ตอด หมายถึง พูดเหน็บแนมเล็ก ๆ น้อย ๆ

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ตอด เช่น

  • ที่หล่อนไม่มีใครคบหาด้วยก็เพราะนิสัยชอบพูด ตอด เล็กตอดน้อยนั่นแหละ เพราะมีแต่คนรำคาญ
  • มีอะไรก็พูดมาตรง ๆ เลย ไม่ต้องมาคอย ตอด เล็กตอดน้อยแบบนี้ ฉันไม่ชอบ
advertisements