ตะเภาเดียวกัน แปลว่าอะไร หมายถึง…

ตะเภาเดียวกัน หมายถึง พวกเดียวกัน, เหมือน ๆ กัน

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ตะเภาเดียวกัน เช่น

  • ไม่ว่าใครหน้าไหน ลองได้ชื่อว่ามิจฉาชีพมันก็ ตะเภาเดียวกัน ทั้งนั้นแหละ
  • พวกนักการเมืองส่วนใหญ่ก็ ตะเภาเดียวกัน ทั้งนั้น ที่ดี ๆ ก็มี แต่ที่คอรัปชั่นมันเยอะ
advertisements