ตักน้ำรดหัวตอ แปลว่าอะไร หมายถึง…

ตักน้ำรดหัวตอ หมายถึง แนะนำพร่ำสอนเท่าไหร่ก็ไม่มีประโยชน์ ไม่เกิดผล

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ตักน้ำรดหัวตอ เช่น

  • มัวแต่เสียเวลาไปสอนพวกหัวดื้อหัวรั้นมันก็ไม่ต่างจาก ตักน้ำรดหัวตอ หรอก เสียเวลาเปล่า
  • ผมว่าคุณเลิก ตักน้ำรดหัวตอ ดีกว่า พูดไปเขาก็ไม่ฟัง เสียเวลา ต้องปล่อยให้เขาได้เรียนรู้ด้วยตัวเองเสียบ้าง
advertisements