ตักน้ำรดหัวสาก แปลว่าอะไร หมายถึง…

ตักน้ำรดหัวสาก หมายถึง แนะนำพร่ำสอนเท่าไหร่ก็ไม่มีประโยชน์ ไม่เกิดผล

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ตักน้ำรดหัวสาก เช่น

  • ถ้าพูดแล้วไม่ฟัง สอนแล้วไม่เชื่อ พ่อก็จะไม่ ตักน้ำรดหัวสาก กับลูกอีกแล้วนะ
  • คนมั่นใจในตัวเองสูง รั้น ไม่ฟังใคร พูดไปก็เหมือน ตักน้ำรดหัวสาก ไม่มีใครอยากพูดด้วยหรอก
advertisements