ตักบาตรร่วมขัน แปลว่าอะไร หมายถึง…

ตักบาตรร่วมขัน หมายถึง เคยทำบุญร่วมกันมาในชาติปางก่อน

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ตักบาตรร่วมขัน เช่น

  • พวกเราชาติที่แล้วคงต้องเคย ตักบาตรร่วมขัน กันมาแน่ ๆ ชาตินี้ถึงได้เกิดมาเป็นเพื่อนรักกัน
  • ฉันว่าก่อนเรียนจบพวกเราหาโอกาสไป ตักบาตรร่วมขัน กันบ้างก็ดีนะ ชาติหน้าจะได้เกิดมาเจอกันอีกไง
advertisements