ตัดช่องน้อยแต่พอตัว แปลว่าอะไร หมายถึง…

ตัดช่องน้อยแต่พอตัว หมายถึง เอาตัวรอดคนเดียว

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ตัดช่องน้อยแต่พอตัว เช่น

  • นายมันใช่ไม่ได้เลยจริง ๆ พอมีปัญหาขึ้นมากลับ ตัดช่องน้อยแต่พอตัว ทิ้งให้พวกเราคอยแก้ไขปัญหากันเอง
  • หัวหน้าทีมเขาตัดสินใจผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงในโครงการนี้ เลย ตัดช่องน้อยแต่พอตัว ด้วยการชิงลาออกแล้วปล่อยให้ลูกน้องคอยแก้ปัญหาต่อไป
advertisements