ตัดบท แปลว่าอะไร หมายถึง…

ตัดบท หมายถึง พูดให้เรื่องยุติลง

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ตัดบท เช่น

  • ดีนะที่หัวหน้าชิงพูด ตัดบท เสียก่อน ไม่อย่างนั้นคงมีการทะเลาะกันในที่ประชุมอีกแน่
  • ที่ผมคอย ตัดบท ก็เพราะไม่อยากให้เรื่องมันยืดยาวไปกว่าเดิม ไม่อย่างนั้นเราคงกลับมาไม่ทันพบลูกค้าอีกรายแน่
advertisements