ตัดไฟต้นลม, ตัดไฟหัวลม แปลว่าอะไร หมายถึง…

ตัดไฟต้นลม, ตัดไฟหัวลม หมายถึง แก้ไขปัญหาก่อนที่จะลุกลามเกิดควบคุม

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ตัดไฟต้นลม, ตัดไฟหัวลม เช่น

  • เธอก็รู้ว่าเขาเป็นพวกใช้ความรุนแรง ถ้าเธอไม่รีบ ตัดไฟต้นลม ตั้งแต่ตอนนี้อีกหน่อยมันจะเป็นปัญหาตามมาทีหลังได้นะ
  • นายก็รู้ว่าหล่อนมีนิสัยลักเล็กขโมยน้อย นายก็ยังรับเข้ามาทำงาน ฉันว่านายควร ตัดไฟหัวลม ก่อนที่หล่อนจะสร้างปัญหายุ่งยากให้นายดีกว่า
advertisements