ตัวตายตัวแทน แปลว่าอะไร หมายถึง…

ตัวตายตัวแทน หมายถึง ผู้ที่มารับช่วงต่อ

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ตัวตายตัวแทน เช่น

  • ทุกองค์กร ทุกหน่วยงาน เขาก็มีการวาง ตัวตายตัวแทน ไว้อยู่แล้ว เพื่อที่จะไม่ให้การบริหารงานนั้นเกิดการสะดุดหรือหยุดชะงักระหว่างมีการเปลี่ยนตัวบุคคล
  • ก่อนที่ผมจะลาออกจากงาน คงต้องหา ตัวตายตัวแทน ที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าหรือใกล้เคียงกับผมมาให้ได้ก่อน ไม่อย่างนั้นงานอาจเสียหายได้
advertisements