ตัวเงินตัวทอง แปลว่าอะไร หมายถึง…

ตัวเงินตัวทอง หมายถึง เหี้ย

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ตัวเงินตัวทอง เช่น

  • ที่ฉันต้องบ้านแตกสาแหรกขาดก็เพราะมันมี ตัวเงินตัวทอง คอยเอาความอัปรีย์มาให้ไม่หยุดหย่อนนั่นแหละ
  • คนอย่างมันนะวัน ๆ ดีแต่เป็น ตัวเงินตัวทอง แค่นั้นแหละ ไม่รู้จักทำมาหากินหาเงินหาทองกับเขาหรอก
advertisements