ตัวเป็นขน แปลว่าอะไร หมายถึง…

ตัวเป็นขน หมายถึง ขี้เกียจมาก

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ตัวเป็นขน เช่น

  • เอาแต่ขี้เกียจ ตัวเป็นขน อยู่อย่างนี้แล้วชีวิตเอ็งจะเจริญได้อย่างไร
  • ถ้าไม่คิดปรับปรุงตัว คิดหรือว่าจะมีใครเขาอยากได้สะใภ้ ตัวเป็นขน อย่างเอ็งไปเป็นภาระ
advertisements