ตัวเป็นเกลียว แปลว่าอะไร หมายถึง…

ตัวเป็นเกลียว หมายถึง ขยันทำงานอยู่ตลอดเวลา

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ตัวเป็นเกลียว เช่น

  • นายควรจะหาเวลาพักผ่อนเสียบ้างนะ เอาแต่ทำงานจน ตัวเป็นเกลียว ไปหมดแล้ว
  • ที่เขาต้องทำงานอย่างหนักจน ตัวเป็นเกลียว อยู่อย่างนี้ก็เพื่อหาเงินไปรักษาแม่ที่ป่วยอยู่โรงพยาบาล
advertisements