ตัวใครตัวมัน แปลว่าอะไร หมายถึง…

ตัวใครตัวมัน หมายถึง ต่างคนต่างเอาตัวรอด

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ตัวใครตัวมัน เช่น

  • ที่งานล้มเหลวไม่เป็นทางไม่มีคนสานต่อ ก็เพราะทุกคนในทีมเอาแต่ ตัวใครตัวมัน ไม่จริงจังกับงาน
  • ถ้าพวกคุณมัวแต่ทำงานแบบ ตัวใครตัวมัน อยู่อย่างนี้ แล้วบริษัทเราจะอยู่ได้อย่างไร
advertisements