ตั้งไข่ แปลว่าอะไร หมายถึง…

ตั้งไข่ หมายถึง เด็กที่กำลังหัดยืน

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ตั้งไข่ เช่น

  • ลูกฉันถือว่า ตั้งไข่ เร็วกว่าเด็กรุ่นราวคราวเดียวกันนะ สงสัยเดือนหน้าคนหัดเดินแล้วล่ะ
  • กว่าหลานฉันจะ ตั้งไข่ ได้ เชื่อมั้ยว่าแกพูดได้ก่อนยืนเสียอีก
advertisements