ตาขวาง แปลว่าอะไร หมายถึง…

ตาขวาง หมายถึง ไม่พอใจ, ขุ่นเคืองใจ

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ตาขวาง เช่น

  • ฉันไปทำอะไรให้นายไม่พอใจหรือป่าว ไม่พูดไม่จาอะไรเอาแต่ทำ ตาขวาง ใส่อยู่อย่างนี้
  • ไม่รู้ว่ามันเมายามาหรือป่าว เห็นทำ ตาขวาง ตั้งแต่เมื่อกี้แล้วไม่กล้าเข้าใกล้
advertisements