ตาบอดสอดตาเห็น แปลว่าอะไร หมายถึง…

ตาบอดสอดตาเห็น หมายถึง อวดรู้ในเรื่องที่ตนไม่รู้ โง่อวดฉลาด

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ตาบอดสอดตาเห็น เช่น

  • คุณอย่าไปเสียเวลาอธิบายกับพวก ตาบอดสอดตาเห็น เลย อธิบายไปพวกเขาก็ไม่ได้รู้อะไรเลย
  • เขาก็เป็นแค่พวก ตาบอดสอดตาเห็น ทำเป็นอ้างกฎหมาย แต่ที่จริงแล้วเขาไม่ได้เข้าใจกฎหมายเลย ไม่ต้องไปกังวลหรอก
advertisements