ตาพอง แปลว่าอะไร หมายถึง…

ตาพอง หมายถึง อาการเบิกตากว้างเมื่อได้เห็นสิ่งที่อยากได้อยู่ตรงหน้า

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ตาพอง เช่น

  • ไอ้ลูกฉันนะให้เห็นเงินไม่ได้หรอก มันทำ ตาพอง จ้องแต่จะขอเงินใช้ลูกเดียว
  • นายก็เก็บอาการให้มันน้อย ๆ หน่อย ไม่ใช่เห็นเงินเข้าหน่อยก็ ตาพอง แบบนี้ใครเขาจะไว้ใจนาย
advertisements