ตามมีตามเกิด แปลว่าอะไร หมายถึง…

ตามมีตามเกิด หมายถึง เท่าที่มีอยู่

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ตามมีตามเกิด เช่น

  • คนสมัยก่อนเขาเรียกลูกกันแบบ ตามมีตามเกิด ยังแข็งแรงเติบโตกันได้ สมัยนี้เลี้ยงแบบถูกสุขอนามัยทำไมถึงกลายเป็นว่ามีแต่เด็กขี้โรค
  • สภาพความเป็นอยู่ในบางประเทศยังเป็นแบบ ตามมีตามเกิด เพราะไม่มีงบประมาณมากพอในการบริหารจัดการ
advertisements