ตามลมตามแล้ง แปลว่าอะไร หมายถึง…

ตามลมตามแล้ง หมายถึง สุดแต่จะเป็นไป

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ตามลมตามแล้ง เช่น

  • ปล่อย ๆ มันไป ตามลมตามแล้ง บ้างเถอะ จะไปเอาอะไรกับมันมากมายโต ๆ กันแล้ว
  • มันก็เป็นของมันอย่างนี้อยู่แล้ว ใครเตือนใครสอนก็ไม่ฟัง ที่บ้านก็เลยปล่อยมัน ตามลมตามแล้ง อย่างที่เห็นแหละ
advertisements