ตามเพลง แปลว่าอะไร หมายถึง…

ตามเพลง หมายถึง สุดแต่จะเป็นไป

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ตามเพลง เช่น

  • พรุ่งนี้ต้องเข้าค่ายแล้วยังไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรบ้างเลย ยังไงก็คงต้อง ตามเพลง ก็แล้วกัน
  • ชีวิตจะปล่อยให้เป็นไป ตามเพลง นั้นไม่ได้ หากเป็นอย่างนั้นจะประสบความสำเร็จได้อย่างไร
advertisements