ตายราบ แปลว่าอะไร หมายถึง…

ตายราบ หมายถึง ไม่มีทางสู้

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ตายราบ เช่น

  • งานนี้พวกเรา ตายราบ แน่ ถ้าต่างคนต่างเอาแต่ตัวใครตัวมันอยู่แบบนี้นะ
  • ฝ่ายนั้นขนตัวทีมชาติมายกทีม คงกะเอาให้เรา ตายราบ คาเกมส์นี้แน่ ๆ
advertisements