ตายใจ แปลว่าอะไร หมายถึง…

ตายใจ หมายถึง หลงเชื่ออย่างไม่สงสัย

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ตายใจ เช่น

  • คุณก็แค่แฝงตัวเข้าไปในบริษัทนั้น ทำให้ฝ่ายนั้น ตายใจ แล้วก็ค่อยลวงความลับออกมา
  • ไม่คิดเลยว่าเขาจะหลอกให้ฉัน ตายใจ ยอมให้เขายืมเงินก้อนสุดท้ายของฉันแล้วก็หายเข้ากลีบเมฆ
advertisements