ตาเขียว แปลว่าอะไร หมายถึง…

ตาเขียว หมายถึง โกรธจัด

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ตาเขียว เช่น

  • ไม่เคยเห็นหัวหน้าโกรธจน ตาเขียว ขนาดนี้มาก่อนเลยนะ ไม่รู้ว่าใครไปทำอะไรให้
  • เขาคงจะโกรธมากที่โดนฉีกหน้ากลางที่ประชุม เห็นเขาทำ ตาเขียว มือไม้สั่นทำอะไรไม่ถูกอยู่
advertisements